تایلندنامه (قسمت دوازدهم)-تور فور آیلند جزیره chicken و phranang cave

سومین جزیره ای که می بینیم جزیره chicken است که بواسطه شکل و شمایلش این نام را رویش گذاشته اند .

 

Image hosting by IMGBoot.com

 

می رویم پشت جزیره و در جایی که آب اینقدر شفاف است که از داخل قایق هم می شود ماهیها را دید می ایستیم تا شنا و اسنورکلینگ کنیم . من که در روی سقف قایق هستم عینکم را می زنم و می پرم توی آب و با تشویق همسفرانم مواجه می شوم ! . کاری که حتی در استخر انجام نمی دهم . الان که فکرش را می کنم می ترسم .

ماهیهای زرد که زیباییشان در این آب فیروزه ای دوچندان شده به کنار قایق می آیند تا از چیزهایی که مسافرها برایشان می ریزند تغذیه کنند .

 آخرین جایی که می رویم ساحل phranang cave است . اینجا یک غار دارد که ما نمی رویم . بجایش یک کایاک اجاره میکنیم (٢٠٠ بات) و می رویم که از بین جزایر کوچک و بزرگ اطراف بگذریم .

Image hosting by IMGBoot.com

 

با اینکه از ساحل دوریم ، اما در بعضی جاها ارتفاع آب کم است و گیر می کنیم . بالاخره با هزار زحمت خودمان را به ساحل می رسانیم . من که سالمم به مدد لباس یو وی دارم اما پشت و پاهای احسان سوخته است .

نزدیک غروب است و وقت بازگشت . مناظر بسیار زیباست و همه در حال عکسبرداری اند . دلمان نمل خواهد هیچ صحنه ای را از دست بدهیم .

 

Image hosting by IMGBoot.com

 

Image hosting by IMGBoot.com

 

Image hosting by IMGBoot.com

 

Image hosting by IMGBoot.com

خسته و کوفته به ساحل رسیده ایم . حالا بسته به مسیرمان باید سوار وانت ها بشویم . راننده نام هتل ما را بد می شنود یا ما بد تلفظ می کنیم و همین باعث می شود دور کل کرابی بگردیم و جاهای زیباتری را ببینیم . مردم خود تایلند که وارد ترند و حالشان حتما از دریا به هم می خورد در هتلهایی داخل جنگل ساکنند . جاهایی ارزانتر ، آرامتر و زیباتر .

بعد از استراحت در هتل و بستن بار و بنه به طرف آونانگ می رویم . 

شام را دوباره در پیتزا کمپانی می خوریم . من باز هم مرغ می خورم و احسان یک پیتزا اندازه نعلبکی!

 

/ 2 نظر / 61 بازدید
سحر

خیلی زیبا و رویایی است