من و خوابهایم

دقت کرده اید که من دیگر چیزی از خوابهای سریالیم اینجا نمی نویسم . خوب حق دارم . سرم که به تنم زیادی نکرده . فقط همین را عرض کنم که کابوس مناظره با طرفدارانش از مناظره با خودش هم وحشتناک تر است .

/ 3 نظر / 8 بازدید
عادل

شاید یکی از دلایل سریالی شدنشون همینه که ازشون می نویسید به شون فکر می کنید و ذهنتون رو مشغولشون می کنید ... فراموش کنید این اضغاث احلام رو!

مهدی

[قهقهه] راست میگی واقعاً این نظر تنها جهت زدن حاظری در دفتر رفات است[چشمک]

پويا

با شعر مادر دستبوس مادران اين مرز و بوم هستم [گل]