...

انگار به آخر راه رسیده ام ...

 

Image hosting by IMGBoot.com

 

عکس فوق جاده ای فرعی در راه شمال .

/ 3 نظر / 28 بازدید
نوشین مامان هستی

قشنگ و خاص هستش[قلب]

عادل

همیشه به سفر .... حالا این سفرها دلیل این همه کم کاری میشه!؟!؟!