خاطرات زندگی من

این وبلاگ به درج خاطرات برداشتها و عقاید شخصی من از زندگی اختصاص دارد .

دوست دارم یعنی چی ؟

محمد : خاله .. دوسٌت دارم یعنی چی ؟ (به سکون سین)

من : دوسٌت دارم نه دوسِت دارم .

محمد : خب دوسِت دارم یعنی چی ؟

من :  متفکر یعنی I LOVE YOU

محمد : آهاااا ....لبخند

  
نویسنده : مهدخت ; ساعت ٧:۳٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ آذر ۱۳۸۸