خاطرات زندگی من

این وبلاگ به درج خاطرات برداشتها و عقاید شخصی من از زندگی اختصاص دارد .

عید قربان مبارک

 

عید قربان؛ جشن آیینه داری از ابراهیم خلیل و اسماعیل نبیل است؛ جشن "لبیک" و "سعدیک" به خدای لاشریک رحمان و رحیم، و "رمی" و راندن ابلیس لعین و رجیم؛ جشن احترام به حق زنده گی و آزادگی انسان و احتراز از ریختن خون آدمیان؛ جشن زنده نگهداشتن فرد برای زنده کردن اجتماع؛ جشن قربانی دادن در راه احیای انسان و تمرین توانایی برداشتن کارد از گلوی دیگران؛ جشن ابراهیم بودن در همهء زمان برای معماری کعبهء ایمان و آوردن امنیت و ایجاد اصلاح و اقتدار اسلام در هر نقطه یی از مکان؛ و بالاخره جشن احرام بستن برای مبارزه با حرامیان زمان و محرم بودن برای حرم ساختن زمین، در هر قاره یی از جهان!

محمد عزیزی

  
نویسنده : مهدخت ; ساعت ٩:٤۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧