خاطرات زندگی من

این وبلاگ به درج خاطرات برداشتها و عقاید شخصی من از زندگی اختصاص دارد .

باتو کیو batu cave معبد هندوها در مالزی

برای اطلاعات بیشتر در مورد باتو کیو و روز تایپوسان به مالزی نامه قسمت 5 مراجعه کنید .

 

 

 

 

معابد

 

 

 

طبیعت باتوکیو

 

 

مسجدی در مسیر باتو کیو

 

+